Viktigt för dig!

Jobbar du för dagspress och tidskrifter? Ett nytt lagförslag ska säkerställa att skapare av illustrationer, grafisk formgivning och foto ska ersättas när plattformar som Google och Facebook länkar till nyhetsmaterial. Lagförslag som lagts har missat de enskilda kreatörernas betydelse för kvalitetsjournalistiken. Istället är det utformat så att pengarna går till mediehusen och inte kommer illustratörer, grafiska formgivare och fotografer till del. 

Bakgrunden är att ett EU-direktiv, som syftar till att garantera nyhetsjournalistik av hög kvalitet, nu ska införas i svensk lag.

EU har observerat att plattformarna tar allt större del av pengarna av tidningarnas och tidskrifternas annonsmarknader samtidigt som man nyttjar vårt journalistiska material. Det urholkar pressens utvecklingsmöjligheter och hotar på sikt en fri och demokratisk press. Vi stödjer det syftet men måste uppmärksamma den svenska lagstiftaren på att vi är de som gör nyhetsjournalistiken och att våra villkor, jämsides med mediehusens, måste förbättras.

Ta del av informationen nedan. Anmäld dig till att få löpande information. Prata med dina kollegor!


Nyhetsjournalistiken hotas av en allt tuffare konkurrens från plattformar och aggregatorer som utan avtal tar vårt material och på basis av det generar stora inkomster.

Nu har EU skapat en möjlighet att skapa en bättre konkurrens och balans. Hela EU har insett det ohållbara och vill garantera en journalistik av hög kvalitet.

Men vad gör Sverige? Här föreslås det regler som helt bortser från att journalistik skapas av människor av kött och blod. Lagstiftaren har inte förstått att den negativa påverkan på tidningarna och tidskrifterna även drabbat oss som fotografer och illustratörer. Dessutom än värre! Vi erbjuds frilansavtal som pågår år efter år utan anställningens trygghetssystem. Frilansavtalen har undan för undan blivit sämre och sämre, mer arbete och mer rättigheter till mediaföretagen och lägre ersättning till oss.

Nu är det dags att bryta den dåliga trenden. Vi står i första ledet för att stärka journalistiken och den demokratiska pressen, det är livsviktigt – inte minst idag när sanning och rätt är hotat från allt fler håll.

Därför är det rätt att stärka presspublicisternas position men samtidigt stärka positionen för dem som gör arbetet, för oss fotografer och illustratörer och även de som skriver. Annars blir det ingen journalistik av hög kvalitet.

Av de miljarder som plattformarna drar in i Sverige handlar det om hundratals miljoner kronor som ska förhandlas till tidningarna och tidskrifterna. Vi kommer endast få del av pengarna om vår upphovsrätt är garanterad. Det har lagförslaget missat och trollat bort, helt emot grundläggande principer.

Nu måste vi stå upp för vårt yrke som fotograf och illustratör och nu måste vi kräva att få vara med och förhandla den ersättning vi har rätt till.

Lägg till din e-post nedan så kommer du få löpande information om arbetet för en bättre lag. Tänk på att det är nu det händer! Lagen ska införas inom kort. Nu ska vi tala om för beslutsfattarna vad som måste göras för att garantera fortsatt svensk kvalitetsjournalistik.

 

Namn
E-post
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter


Foto: Sara Johari

”För att ha hög kvalitet på kultur och nyhetsjournalistik måste man satsa på de som skapar den. Vi måste få lagstiftarna att förstå det.”

Julia lindemalm,
FOTOGRAF

Foto: Anna Sundström

”Vårt arbete är grundläggande för att det ska bli en tidning.”

Emma Hanquist
Illustratör

Foto: KNUT KOIVISTO

”Det är något som gått väldigt fel när lagstiftaren glömt bort den som skapar nyhetsjournalistiken. Vi behöver påminna dom om vårt arbetes grundläggande betydelse.”

PIETER TEN HOOPEN,

FOTOGRAF

Foto: Jari Välitalo

”Vårt arbete med nyhetsmaterial och bilder är grundläggande för att det ska bli en tidning.”

ISABEL BARK,

REPORTER/FOTOGRAF HALLANDSPOSTEN

Foto: FREDRIK FUNCK

”De stora internetaktörerna som Meta och Google bör ta ett ekonomiskt ansvar för det upphovsrättsskyddade material som de sprider vidare. Vårt arbete bygger upp en del av deras enorma inkomster och en fördelning av dessa inkomster till rättighetshavarna är rimlig.”

PAUL HANSEN,

FOTOGRAF

Foto: MARIA ANNAS

”Hundratals miljoner kronor kommer att landa hos tidningar och tidskrifter. Vi kommer endast få del av dessa pengar om vår upphovsrätt är garanterad i lagen.”

STINA WIRSÉN,

ILLUSTRATÖR

Foto: LISA MATTISSON

”Jag som frilansare måste vara ständigt tillgänglig. Jag gör stora investeringar i mitt yrke; programvaror, kameror, objektiv, internet, bil, dator, hårddiskar, försäkringar, minneskort… bara ett minneskort kostar över tusen spänn!”

LISA MATTISSON,

FOTOGRAF

Foto: STINA STJERNKVIST,

”EU har insett det ohållbara i att plattformarna tar merparten av annonspengarna utan att bidra till kvalitetsjournalistik. När Sverige inför EU-reglerna måste man se till att vi som gör innehållet i tidningar och tidskrifter får vår rättmätiga andel och att vi har full insyn i förhandlingarna som ska bedrivas.”

STINA STJERNKVIST,

BILDJOURNALIST OCH FOTOGRAF

Foto: Bengt Oberger

”Det svenska lagförslaget har missat vem som skapar journalistiken och bortser från upphovspersonernas roll. Lagstiftarna måste förstå att den digitala utvecklingen inte bara drabbat tidningar och tidskrifter utan även oss fotograferar och illustrerar inom media.”

Magnus Bard,

Illustratör

Om artikel 15

EU-direktiven

Bildskaparnas allt svagare ställning har dokumenterats i 40 år, senast i Konstnärsnämndens rapport över ”Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor” (2021-05-31) som visar en fortsatt negativ utveckling.

Läs mer

Miljarderna ska
förhandlas

Dagens situation med de monopolliknande onlinetjänsterna gör särskilt avtryck på tidningars och tidskrifters annonsmarknader.

Läs mer

Journalistiken är vi

Journalistiken skapar av de som skriver, fotograferar, gör grafik, tecknar etc. Det är detta arbete som garanterar en hög journalistisk kvalitet. För det behövs rimliga arbetsvillkor.

Läs mer

Respektera vår rätt

Lagförslaget innebär att upphovspersoner stängs ute från förhandlingar om sina rättigheter. Det strider mot direktivet i sig och mot hela upphovsrätten.

Läs mer

Google är mäktigt

Lagförslaget bortser från de senaste årens diskussioner mellan de stora onlinetjänsterna och rättighetshavarna.

Läs mer

Avtalslicens

En särskild avtalslicens innebär att alla som har rättigheter får möjligheter att ingå i ett avtal där det regleras. Det viktigaste är förstås ersättningen.

Läs mer

Lösningar existerar

Man behöver inte uppfinna hjulet utan avtal och administration av ersättningar kan hanteras på samma sätt och inom samma organisation som idag hanterar systemet för licensiering av undervisningsväsendet.

Läs mer

Fyra förändringar behövs

Läs mer

Vill du veta mer om hur Artikel 15 är utformad?

Allvarlig kritik mot hur artikel 15 införs i svensk lag

Vid en uppvaktning av statssekreteraren i Justitiedepartementet med ansvar för upphovsrättsfrågor den 17 mars framförde Åsa Berndtsson från Bildupphovsrätt allvarlig kritik mot hur artikel 15 införs i svensk lag. Det skulle ställa fotografer och illustratörer utan förhandlingsrätt och leda till en kaotisk situation. En skrivelse överlämnades.